The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.5.1817

Det vides p.t. ikke, hvem denne Feraro var. Muligvis har navnet været stavet med dobbelt “r”, som er en mere gængs form af navnet, altså Ferraro. Måske er “feraro” blot en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

Last updated 24.02.2014