The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.5.1817

Thorvaldsen udførte mange portrætbuster i disse år, og det vides ikke med sikkerhed, hvilke der hentydes til her. Se Thorvaldsen-kronologien for årene 1816 og 1817 for en oversigt over, hvilke værker der var i arbejde i disse år.

Last updated 24.02.2014