The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.10.1805

Dvs. berettigede, rimelige, fornuftgrundede, naturlige, se betydning 1.2 af billig i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 19.02.2014