The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1821

De 9000 scudi svarede til ca. 18000 rigsdaler, hvilket svarede til ca. 455 kg rent sølv, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Last updated 18.02.2014