The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.6.1819

Denne særlige betoning af Thorvaldsens basrelieffer i modsætning til hans statuer var fremherskende i samtiden, hvorfor han blev kaldt basrelieffets patriark. Se evt. andre sådanne omtaler i dokumenter tilknyttet emneordet basrelieffets patriark.

Last updated 26.03.2014