The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.6.1819

En videre brevveksling mellem Thorvaldsen og Chitrowo kendes p.t. ikke.

Last updated 06.02.2014