The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.6.1819

Tegningen Tre kvinder ved en urne til ubekendt gravmæle, C169, kunne meget vel være et udkast til relieffet. Det stemmer, trods det generaliserede motiv, overens med Chitrowos ønske om en fremstilling af mandens urne samt de sørgende efterladte: Chitrowo selv, tilsløret, og de to efter sigende meget smukke døtre af Chitrowos første ægteskab, hhv. Katharina von Tiesenhausen (1803-1868) og Dorothea von Tiesenhausen (1804-1863).

Last updated 07.02.2014