The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.11.1804

Dvs. Thorvaldsens Døbefont til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, som Charlotte Schimmelmann i brev af 2.11.1804 fra Schubart til Thorvaldsen havde bestilt til sin søster grevinde Sybille Reventlow.

Last updated 06.08.2014