The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1801

På dette tidspunkt boede Thorvaldsen antagelig i Via Sistina 141, se Thorvaldsens bopæle, men modtog øjensynlig post i den berømte Caffè Greco, der hyppigt blev anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

Last updated 17.08.2016