The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.3.1817

I sit svarbrev til Mokronowski 15.5.1817 skriver Thorvaldsen, at han gerne vil påtage sig opgaven, på den betingelse at han kan udføre modellen i Rom, da han ikke kan forlade sine øvrige projekter. Thorvaldsen påregner 12-15 måneder til fremstillingen, udbeder sig 12.000 romerske ecu for værket og beder om at skrive kontrakt med den polske adelsmand og kunstsamler Stanisław Poniatowski. Materialeforbruget kan han ikke tage stilling til, da denne opgave må lægges i en professionel bronzestøbers hænder; han henviser komiteen til at forhøre sig hos hhv. en arkitekt og en bronzestøber mht. priserne for sokkel og støbning. Endelig nævner han, at det er hans idé at afbilde Poniatowski, helst iført antik klædedragt, i det øjeblik, hvor han beder hæren følge sig.

Last updated 01.10.2014