The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.7.1804

Thorvaldsen opholdt sig i Firenze juni 1804 – primo juli 1804.

Last updated 03.01.2014