The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.10.1840

Datidig perfektum participium-form af ‘trække’, dvs. ‘trukket’.

Last updated 11.09.2007