The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1818

Denne tegning af det ønskede relief kendes ikke, men i brevet af 3.5.1817 fra Paolo Prossalendi til Thorvaldsen beskrives motivet. Thorvaldsen udførte relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, der adskiller sig væsentligt fra bestillernes ønsker, jf. ovennævnte brev af 3.5.1817. Se referenceartiklen for mere om sagen og Thorvaldsens ændringer ift. den meget lidt frie opgavebeskrivelse, som også understreges af det følgende: eseguito come stà e giace, e senza la benchè minima alterazione.

Last updated 20.11.2013