The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1805

Dvs. imod statutterne.
Den ældre Stanley var tydeligt forarget over Abildgaards entreprenante facon ved at haste Thorvaldsens medlemsoptagelse igennem for umiddelbart derefter at foretage professorudnævnelsen. Kunstakademiets statutter foreskrev, at professorerne kun kunne vælges blandt de “som have været Academiske Med-lemmer”, se Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, Bilag II, Fornyet Fundats af 31. Marts 1758, p. IX.
Så formelt set havde Abildgaard fulgt reglerne, men det var sikkert højst usædvanligt at blive medlem af akademiet og professor på én gang. Abildgaard udnyttede utvivlsomt sin status som Kunstakademiets daværende direktør til at få trumfet sagen igennem, og det er nok årsagen til den ældre Stanleys kritiske bemærkning.
Thiele II, p. 41 gengiver en del af brevstedet.

Last updated 18.02.2014