The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1805

Meyns lettere idiosynkratiske bonmot er citeret hos Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, in: Architectura 2, København 1980, p. 45.

Last updated 04.11.2013