The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.9.1804

Schubart havde i embeds medfør ærinder i Napoli, han var 1802 blevet udnævnt til dansk gesandt i Napoli og 1803 generalintendant for dansk handel i Middelhavet. Han var sidst rejst derfra i foråret 1804.
Han nåede dog aldrig til Napoli igen i 1804. Pga. en pest i området omkring Livorno måtte familien Schubart forblive på Montenero og kunne først flytte i løbet af december 1804 til Pisa, se bl.a. brevudkast af 27.10.1804 fra Thorvaldsen til Schubart og brev af 28.12.1804 fra Schubart til Thorvaldsen.

Last updated 17.02.2014