The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.6.1821

De omtalte dokumenter (“pièces”) ang. gravmonumentet Włodzimierz Potocki, jf. A155, må være det oversatte brev fra Sebastian Sierakowski, der var abbed i Wawel-katedralen, til hans fætter, grev Józef Sierakowski (hvor abbeden giver afslag på, at monumentet kan gives den først ønskede placering) og et dokument med opmålinger af det nye sted, der anvises til skulpturen.

Last updated 27.12.2013