The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.6.1838

Sandsynligvis entréindtægter fra udstillingen Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1838. Se også referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 25.10.2013