The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.5.1817

Jf. Fortegnelse over de ved det Kgl. Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstværker, København 1817, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 24.10.2013