The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.12.1815

Dvs. Fortegnelse over de Kunstarbejder som findes udstillede i den af det Kongelige Academie for de skiönne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kong Frederik den Siettes og Dronning Marie Sophie Frederikes Kroning aabnede Salon, København 1815.
Her var blandt andet Thorvaldsens Døbefond og Eckersbergs portræt af Thorvaldsen udstillet, se også referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 23.10.2013