The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.2.1815

Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster udstillede Kunstsager, København 1815, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 24.10.2013