The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.9.1804

Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero i juli-august 1804 modelleret to kolossalbuster af både baron og baronesse Schubart.
Marmorhugningen af busterne blev påbegyndt sommeren 1805. Begge busterne var færdige året efter.
Såvel gipsmodellerne som marmoreksemplarerne af de to Schubart-buster er på Thorvaldsens Museum, A219, A220, A718 og A719.

Last updated 24.09.2013