The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.8.1805

Den danske hofembedsmand Conrad Rantzau bestilte i 1805 ikke bare værker hos Thorvaldsen, men øjensynlig også hos Stanley.
Det vides dog ikke, om nogle af de bygninger, som Stanley nævner nedenfor, blev realiserede, men de var antagelig tænkt opført på Rantzaus gods Breitenburg i Holsten.
Anne Lise Thygesen foreslår en anelse hypotetisk, at Rantzau også kunne have bestilt det landhus, der findes tegninger af i Samlingen af Arkitekturtegninger, se ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, i: Architectura 2, København 1980, p. 30-31.

Last updated 20.09.2013