The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig 22.7.1826 eller 22.7.1827

Dvs. Włodzimierz Potocki og Tekla Potockas to sønner, Stanisław Potocki og
Włodzimierz Potocki d.y.

Last updated 03.12.2013