The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.2.1819

Enten er der her tale om en i dag forsvunden bozzetto, altså en lille modelleret lerskitse af løven udført af Thorvaldsen, eller om den skitse, der formentlig også omtales i brev af 6.1.1819, og som sandsynligvis blev omarbejdet til at indgå i den lille model af løven i grotten, der i dag befinder sig på Historisches Museum Luzern, jf. brev af 23.5.1819. Den store model af Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, kan ikke være nået så langt, at den kunne give et tilstrækkeligt fyldestgørende indtryk til at imponere, da den først omtales som værende under udførelse 7.5.1819. Det var normal praksis i Thorvaldsens værksted, at de store lermodeller, der siden blev afstøbt i gips og anvendt som model for udhugningen i marmor, blev udført efter en lille lermodel, en såkaldt bozzetto. For mere om Thorvaldsens værkstedspraksis se referenceartiklen herom.

Last updated 24.09.2013