The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.1.1819

I Pfyffers oprindelige overvejelser omkring monumentets udformning skulle værket udføres som et relief, se hertil den tidligere mellemmand Vincenz Rüttimanns brev af 16.5.1818. I dette senere stadie er værket imidlertid tænkt som rundskulptur, men altså bearbejdet mest udførligt på de sider, der vender ud mod beskueren.

Last updated 18.09.2013