The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.1.1819

Det vides ikke med sikkerhed, om der her hentydes til en tegnet eller en modelleret skitse. I brevet af 13.2.1819 omtales en modelleret skitse, hvilket tyder på, at der også her er tale om en sådan. Mindre sandsynligt er det derfor, at det drejede sig om en i dag ukendt tegnet skitse, som dog i sin udformning må have ligget tæt på tegningen i Thorvaldsens Museum, C1127. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 24.09.2013