The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.1.1819

Ønsket om, at stenen, der skulle bruges til at udhugge monumentet i, skulle være schweizisk, bundede dels i et økonomisk ønske, da al transport var kostbar, dels i et nationalistisk ønske i det nys selvstændige Schweiz. Bestilleren Pyffers ønske havde oprindeligt været at lade monumentet tegne og udføre af en schweizisk kunstner, da dette ikke lod sig gøre p.g.a. manglende kunnen, kunne i det mindste udførelse og materiale være schweizisk. Se referenceartiklen om monumentet for mere om bestillingen.

Last updated 17.09.2013