The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1816

Anna Potockas meget detaljerede beskrivelse af sin idé til gravmonumentet for Włodzimierz Potocki med både en mands- og en kvindeskikkelse samt en ørn svarer nøje til skitsen af monumentet D1591. Denne skitse er tilskrevet Anna Potocka, som man ved tegnede, og kan have været vedlagt nærværende brev, men tilskrivningen er behæftet med en vis usikkerhed. Thorvaldsen arbejdede videre med Potockas forslag i en lang række skitser, jf. C315, C316, C318, Dep.6, C325, C336r, C336v, C337r og C225v, før han besluttede sig for en kraftig forenkling af monumentet.

Last updated 03.12.2013