The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.11.1804

Stanley omtaler også den skærpede bevogtning af grænsen mellem kongeriget Napoli og “det pavelige Gebet”, dvs. Kirkestaten i sit brev af 13.11.1804.

Last updated 03.09.2013