The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.11.1804

Stanley har ikke skrevet årstallet, men brevet stammer uden tvivl fra 1804, se dateringsdiskussionen.

Last updated 03.09.2013