The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.8.1819

Monumentet skulle på Kellers ide, jf. brev af 20.2.1819, udføres i kolossalstørrelse og hugges direkte i en klippevæg i Luzern. Angivelsen på 33 fod svarer til en løve på knap 10 m i længden. Se referenceartiklen om bestillingen for mere om monumentet og referenceartiklen om datidens mål og vægt for mere om dette.

Last updated 28.08.2013