The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.7.1819

Af dette og af den følgende sammenligning mellem Thorvaldsen og hans italienske modstykke Antonio Canova fremgår det tydeligt, hvordan fløje omkring hhv. den såkaldt nordiske/tyske stil og den franske/romerske stil var uenige om idealet for den skønne kunst. Ifølge Keller – og Thorvaldsen – var det efterstræbelsen af det antikke græske formsprog, der var det korrekte og evigtgyldige. Se evt. hertil dokumenter tilknyttet emneordet Thorvaldsen og Canova, der forbinder eksempler på samtidens opfattelse og respektive forherligelse af de to billedhuggere. Se evt. også referenceartiklen om Thorvaldsens stilling ift. den nordiske mytologi, hvor emnet også behandles. For

Last updated 23.08.2013