The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.7.1819

Denne omtale kendes desværre ikke p.t. Men brevet, som omtalen var vedlagt, lader til alligevel at have nået bestilleren, da det findes blandt hans efterladte papirer, jf. Kellers brev til samme af 3.7.1819.
Til gengæld er Kellers omtale af monumentet i Kunst-Blatt, et tillæg til Morgenblatt für gebildete Stände, No. 17, 1819, p. 67-68.
Omtalen kan ses i kommenteret afskrift i Arkivet her.

Last updated 22.08.2013