The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.5.1819

Se f.eks. Thorvaldsens samtidige værkstedsregnskaber fra hhv. 1.5.1819, 8.5.1819 og 22.5.1819 for eksempler på ugentlige udbetalinger til hhv. assisterende billedhuggere, stenhuggere m.v.
For flere eksempler se dokumenterne tilknyttet emneordet Værkstedsregnskaber.

Last updated 16.08.2013