The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.5.1819

Også andre årsager end de økonomiske talte for, at det blev en lokal schweizisk kunstner, der udførte monumentet. Monumentet hædrede netop schweizere og den tapre “schweizerånd” og var indskrevet i retorikken omkring schweizisk selvstændighed. Mange ønskede derfor et værk af en schweizisk kunstner. Ved at vælge Thorvaldsen var dette udelukket, men den mekaniske udførelse kunne som plaster på såret overlades til en schweizer. Det blev den schweiziske billedhugger Pankraz Eggenschwyler, der i første omgang blev overdraget opgaven med at hugge monumentet ud af klippevæggen. Da han efter et alvorligt fald måtte trække sig tilbage (og siden døde), overtog den tyske billedhugger Lucas Ahorn i stedet. Se evt. referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 29.08.2013