The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.5.1819

Pfyffer von Altishofens brev til Keller kendes p.t. ikke, men af Kellers svar fremgår det, at intentionen på dette tidspunkt var at få en i Rom bosiddende billedhugger eller stenhugger til at tage til Luzern for at foretage selve udhugningen af monumentet efter Thorvaldsens model. Dette mente Keller dog ville blive for dyrt, jf. det følgende.

Last updated 13.08.2013