The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.4.1804

Dvs. den instruks, som alle Kunstakademiets rejsestipendiater fik med på deres udlandsrejse. Stanleys instruks findes blandt hans efterladte papirer i Håndskriftafdelingen i Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º.
Sammenlign i øvrigt med Thorvaldsens instruks af 23.8.1796.

Last updated 07.08.2013