The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.3.1804

Stanley var udsendt fra det danske kunstakademi på et rejsestipendium. Med stipendiet fulgte også forpligtelsen til at rapportere til Akademiet og få godkendt evt. ændringer i de planer, der var lagt før rejsen.
Derfor beder Stanley her om Akademiets forståelse for hans ufrivillige ophold i Napoli.
Han opnåede tilladelsen i svarbrevet fra Akademiet af 8.5.1804, underskrevet Nicolai Abildgaard og Torkel Baden (i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º).

Last updated 07.08.2013