The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.4.1811

Den danske maler C.F. Høyer.

Last updated 01.08.2013