The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.3.1805

Kommentaren minder om den Nicolai Abildgaard skrev til Thorvaldsen i brev af 4.10.1801: vore saakaldte Billedhuggere, enskiøndt de blot giør Ligstene vil gierne Leve evindelig.
Med dét henvistes der til, at flere billedhuggerne i Danmark, som Johannes Wiedewelt, C.F. Stanley og Andreas Weidenhaupt, kun overlevede ved navnlig at producere gravmæler.

Last updated 05.07.2013