The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.4.1818

Rüttimann opholdt sig marts-august 1818 i Rom i sin egenskab af gesandt for at forhandle med paven om kirkeretslige spørgsmål.

Last updated 17.06.2013