The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.7.1819

Det vides ikke, hvilken statue der her er tale om, men passagen vidner om Thorvaldsens bibeskæftigelse som restaurator. For det mest kendte og omfattende eksempel på denne praksis se evt. dokumenter tilknyttet emneordet Thorvaldsens restaurering af Ægineterne og referenceartiklen om Ludwig 1. af Bayerns bestillinger.

Last updated 03.05.2013