The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.7.1819

En sådan tegning af Thorvaldsen kendes ikke i dag, og formentlig udførte Thorvaldsen den aldrig, eftersom Keller selv jf. et brev af 16.7.1819 til Pfyffer von Altishofen havde opgivet at få Thorvaldsen til at gøre det og i stedet selv ville indtegne løvemonumentet efter modellen på en tegning af monumentets omgivelser, jf. D1515. Brevet af 16.7.1819 er delvist afskrevet i Liebenau, op.cit., p. 36.

Last updated 06.05.2013