The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.1.1805

Den græske oldtid blev i modsætning til den romerske dengang anset for den sande antik, hvorfor Thorvaldsen her roses med betegnelsen grækerånd.
Jf. i øvrigt de dengang talrige sammenligninger mellem Thorvaldsen og de græsk-antikke billedhuggere Fidias og Praxiteles.

Last updated 20.04.2013