The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1797

Den danske prinsesse Louise Augusta.
Den nævnte buste af Gianelli er signeret: “D. Giannelli Fecit. 1797”, (Weilbachs kunstnerleksikon daterer fejlagtigt busten til 1791) og findes i gipseksemplarer på Rosenborg, Frederiksborg og Ahrensburg.
Gotskalk Thorvaldsens omtale af Louise Augusta som kokkepige er måske ikke kun udtryk for nedvurdering af Gianellis buste, men synes også at rumme en satirisk brod mod prinsessen, da hun var meget optaget af de franske frihedsidealer og bl.a. kaldte sig selv borgerinde frem for prinsesse. Desuden var det en offentlig hemmelighed, at hun var Struensees og ikke Christian 7.s datter og derfor mere en “kokkepige” end en prinsesse af rent blåt blod.

Last updated 13.11.2008