The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.5.1804

Det vil, jf. det kontraktudkast fra februar 1804, der omhandler Vorontsovas første værkbestilling, sige 6 romerske palmi høj. Hvilket svarer til ca. 133 cm (6×22,3cm, se evt. referenceartiklen om datidens måleenheder). I Thorvaldsens brev 4.2.1809 til Christian Ditlev Reventlow angives højden som 2 alen og 2 tommer, hvilket cirka svarer til det italienske mål (2×62,7+2×2,45=ca.130 cm).

Last updated 07.01.2013