The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1803

13.5.1803

Attends the farewell party for Friederike Brun in the company of many Roman notabilities.

Primary sources

  • Friederike Brun née Münter: Römisches Leben, Leipzig 1833, Vol. II, p. 173.

Other references

  • Jørgen B. Hartmann: ‘Omkring Canova og Thorvaldsen. Optegnelser og breve hidrørende fra samtidens kulturpersonligheder’, in: Kulturminder 1957, p. 27.
  • Concerning the people at the party, see Friederike Brun’s biography.

Last updated 16.06.2014