The Thorvaldsens Museum Archives

On the Restoration of Sonne's Frieze

  • Sigurd Schultz, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 1942
  • This is a re-publication of the summary of the article: Sigurd Schultz: ‘Om restaurering af Sonnes frise’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum (Communications from the Thorvaldsens Museum) p. 1942, p. 5-5.
    For a presentation of the article in its original appearance in Danish, please see this facsimile scan.

I forbindelse med den store hovedistandsættelse af det indre i Thorvaldsens Museum og af museets gård blev samtlige dekorationer på gårdfacaderne fornyede i årene 1936-40 i den samme farvepudsningsteknik, som oprindelig anvendtes. Dette arbejde var overdraget maleren Axel Johansen. Da han døde maj 1938 ved en færdselsulykke, overdroges arbejdets fuldførelse til maleren Axel Salto. Begge kunstnere bistodes af murerformand Hans Petersen.

Efter afslutningen af dette arbejde bestilte Københavns Kommunes kunstneriske fond februar 1941 hos Axel Salto ti kopier efter portrætter af bekendte personer i Sonnes frise på museets gårdfacader. Denne bestilling gav Axel Salto og Hans Petersen anledning til fornyet studium og indgående undersøgelse af den teknik, hvori Sonne udførte frisen i årene 1846-50.

Gennem disse arbejder er der gjort værdifulde iagttagelser og vundet nye erfaringer med hensyn til farvepudsteknikken. Herfor giver Axel Salto og Hans Petersen en redegørelse efter museets anmodning.

Last updated 15.02.2017