The Thorvaldsens Museum Archives

Back to M

Stanisław Mokronowski

Mokronowski var en af de polske militærmænd, der fastholdt sin loyalitet over for general Józef Poniatowski også efter han slog ind på den bonapartistiske linje. Frem til sin død i 1821 var han den væsentligste drivkraft i den komité, stiftet 9.3.1816 af fyrst Adam Czartoryski, eksekutor Alexander Linowski (1759?-1820) og ham selv, der arbejdede for at opføre en rytterstatue for Poniatowski, jf. A123. Som sådan initierede han kontakten til Thorvaldsen på komitéens vegne 7.3.1817, ligesom han var medunderskriver af kontrakten 19.10.1820. Han iværksatte også en storstilet offentlig indsamling, der skulle muliggøre opførelsen. Efter Mokronowskis død overtog Stanisław Grabowski ansvaret for kontakten med Thorvaldsen.

Mokronowski gennem- og overlevede Hertugdømmet Warszawas fald i det store slag ved Leipzig i 1813, hvor Poniatowski omkom. Han var general i den polske hær og desuden politiker og i en periode medlem af Den Store Sejm. Han deltog i den polsk-russiske krig i 1792 og Tadeusz Kościuszkos opstand mod Rusland i 1794, men blev dog fjernet fra sine poster pga. uenighed med Kościuszko. Senere gik Mokronowski sammen med Józef Poniatowski og Eustachy Sanguszko (1768-1844) (sidstnævnte var samlevende med Julia Potocka), som han kæmpede sammen med for det Polen, der på daværende tidspunkt kun eksisterede i form af Hertugdømmet Warszawa, allieret med Napoleon 1.

Mokronowski varetog også i en periode kontakten til Thorvaldsen angående gravmonumentet for Włodzimierz Potocki, jf. A155. Dette må have faldet naturligt fro ham, eftersom hans kone, Maria Mokronowska, f. Sanguszko-Kowelska, var søster til Tekla Potocka, Włodzimierz Potockis enke og bestilleren af monumentet.

Året efter Mokronowskis død bestilte Maria Mokronowska et gravmonument over sin mand hos Thorvaldsen, men dette blev så vidt vides ikke ført ud i livet. Der findes skitser på Thorvaldsens Museum, der kan være udkast til dette gravmonument, jf. linket til samlingerne nedenfor.

Værker på Thorvaldsens Museum

Se Stanisław Mokronowski repræsenteret i Samlingerne.

Last updated 13.04.2018

Stanislaw Mokronowski

Stanisław Mokronowski

1761- 19.10.1821 Polish General and politician
From Thorvaldsen7 Doc.
To Thorvaldsen13 Doc.
Total20 Doc.

Mentioned in11 Doc.